Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Beyin

Beyin

Beyin, Canlılarda sinir sisteminin merkezi olarak hizmet eden bir organdır. Beyin; Kafa içini dolduran, üç kat beyin sarı ile örtülü, beyaza yakın gri renkli, yumuşak sinir sisteminin en önemli kısmı ve merkezi olan organ. Bütün omurgalı hayvanlar ve çoğu omurgasız hayvanlar (Süngerlerin bir kısmı, knidliler, tulumlular ve derisi dikenliler gibi omurgasızlar hariç) beyne sahiptir. Omurgalıların vücudunda en karışık yapıya sahip olan beyin, duyma, tat alma, görme, koklama ve denge gibi duyulara hizmet eden merkezi sinir sistemidir.

Beyin, kendisini koruyan kafatası boşluğu içinde yer alır. Genel olarak biçimi, büyüklüğü ve ağırlığı içinde bulunduğu kafatasının biçimi ve canlının vücut büyüklüğüne, vücut gelişmişlik durumuna göre değişebilir. Her canlı türüne göre büyüklüğü farklılık gösteren beyin, insanlarda 1300-1500 gram arasında değişir. Beyin büyüklüğü ile beyinin kabiliyeti veya beyin kıvrımları birbirinden tamamen farklıdır.

Fizyolojik Olarak Beyin

 • İnsanlarda ortalama 1,5 kg ağırlığındadır
 • Kişiden kişiye değişen 1130-1260 santimetre küp hacme sahiptir.
 • İnsan beyninde yaklaşık 86 milyar nöron vardır.
 • Kan dolaşımına sahip bir beyin yumuşak bir yapıdadır
 • Gri bir rengi vardır

Kimyasal Olarak Beyin

 • Başlıca yapı maddesi proteindir.
 • Lesitin gibi yağ dokuları bulunur
 • Sinir faaliyetleri glikozun oksijen ile birleşerek yanması sonucu oluşur
Beyin tüm canlılarda vücudun diğer organlarının merkezi kontrolünü sağlar. Hormon denen kimyasalların salgılanmasının işletimi ve kas aktivitesinin oluşumu vücudun diğer organları üzerindeki işlevlerindendir. Beyinde bulunan bu yapı çevredeki ufak değişikliklere bile gayet hızlı ve koordine tepki vermemizi sağlar.

Beyin Anatomisi, merkezi sinir sisteminin kafa boşluğu içinde kalan kısmı ansefal olarak adlandırılır. Ansefal da bulunan merkezlerin en önemlisi omurilik soğanı, beyin ve beyinciktir. Anatomik olarak beyin, üç kısma ayrılır; ön beyin, orta beyin ve art beyin. Ön beyin, üst düzey işlevleri kontrol ederken, orta ve art beyin daha çok bilinç dışı otonom işlevleri yürütür.

İnsan Beyni; sinirler ve omurilik sayesinde merkezi sinir sistemini kontrol eder ve insan vücudunda bulunan tüm işlevleri yönetir. Kalp atışı, nefes alma, sindirim gibi istemsiz eylemler beyinde bulunan otonom sinir sistemi sayesinde farkına varmadan beyin tarafından yönetilir. Düşünme, mantık, soyutlama, hesaplama, tahmin gibi daha karmaşık zihinsel eylemler beyin tarafından bilinçli yönetilir.

Vücut yapısına göre değişiklik gösterebilen beyin kütlesi insanlarda diğer canlılara oranla artış göstermiştir. Bu süreç özellikle beynin dil ve bilinç ile ilgili olan bölümü Neokortekste daha belirgindir. Neokorteks insan beyninin kütlesinin yaklaşık %76'sını oluşturur. Neokorteks bölümü insanı diğer canlılardan daha akıllı kılan bölümdür. Örneğin bir filde beyin ortalama 5000 gramdır ancak 1500 gram civarında olan insan beyninde neokorteksin daha gelişmiş olması insanın fillerden daha akıllı bir canlı olmasını sağlar.

İnsan beyninin yapısı, kişiler arasında genel olarak benzer özellikler gösterir. İnsan beyni genellikle 1500 gram civarındadır ve beyinde yaklaşık olarak 86 milyar nöron vardır. Gri bir renge sahip olan beyin, yumuşak bir yapıdadır.

İnsan Beyninde Beş Ana Lob vardır. Bu lobların işlevleri,
 • Ön (Frontal) Lob; insanlarda bilinçli düşünmeyi sağlar, ruh hali ve hisleri yönetir.
 • Yan (Parietal) Lob; dışarıdan alınan duyguları işler ve çeşitli duyu organlarından gelen bilgileri birleştirir.
 • Arka Baş (Oksipital) Lob; Görme işlevinin gerçekleşmesini sağlar. Hafif zarar halinde halüsinasyonlar ortaya çıkar.
 • Şakak (Temporal) Lob; Ses ve kokunun algılanması ve aynı zamanda da yüz, mekân, maddelerin karmaşık uyaranları bu lob ile işlenir.
 • Beyincik (Serebellum) Lob; Duyu-hareket ilişkilendirilmesi bu lob da gerçekleşir. Duyu organlarından gelen bilgilerle hareketi ilişkilendirir ve dengenin sağlanması için son derece önemli bir yapıya sahiptir. İnsan vücudunda denge bu lob ile sağlanır.
İnsan vücudunda bulunan diğer organlara göre insan enerjisinin %20'sini kullanan beyin, temel yakıt olarak glikoz kullanır ve glikoz ile oksijenin birleşerek yanması sonucu merkezi sinir sistemi faaliyetleri gerçekleşir.

Beynin Temel İşlevleri

 • Acıkma, uyku, susama, uyanıklık gibi insan vücudunun temel faaliyetlerini düzenler.
 • Hafıza olgusu ve öğrenme faaliyetlerini gerçekleştirir.
 • Duyu organlarından gelen uyarıları değerlendirir ve tepki vermemizi sağlar.
 • Problemlerin ve olayların düşünülüp çözülmesini sağlar.
 • Kan basıncını ve insan vücudunun sıcaklığını düzenler.
 • Hormonların salgılanmasını sağlar.
Omurgalılarda (Hayvanlarda) Beyin

Omurgalılarda insanlarda bulunan beyin gibi bir beyin yapısı olduğu bilinmektedir. Daha basit yapılı canlıların bir sinir sistemi bulanmasına rağmen beyinler yoktur. Omurgalı hayvanlarda da beyin oluşumu tıpkı insanlarda olduğu gibi anne karnında cenin halinde iken başlar. Cenin halinde iken beyinleri boru biçiminde ve içi boş bir organ halinde gelişen omurgalılarda beyin, boş olan kısmın zamanla daralarak omur ilik merkezi sinir kanalının meydana gelmesiyle birlikte gelişimini tamamlar. Merkezi kanalın yukarıya doğru uzantısı beyin içindeki ventrikülleri yani beyin sarnıçlarını meydana getirir. Ön beyinde meydana gelen gelişmelerle zaman içinde göz çukuru oluşur ve göz sinirleri meydana gelir.
Son Güncelleme : 24.12.2023 02:39:30
Beyin ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Beyin Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Beyin"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Beyin Lobları
Beyin Lobları
Beyin Lobları, İnsan beyninde beş ana lob bulunur ve bu lobların her birinin farklı görev ve işlevleri vardır. Lob; çizgi ve bölmelerle ayrılmış kısımlardır ve mikroskobik incelemeye gerek duyulmaksızın karar verilebilir.Beyin LoblarıFrontal (Ön) Lob...
Beyin Ödemi
Beyin Ödemi
Beyin Ödemi, beyin ödemi su ve sodyum içindeki artma sebebiyle beyin hacmindeki artış olarak tanımlanır. Beyin ödemi ile ilgili klinik bulgu ya yoktur ya da çok azdır. Ancak ciddi olduğunda beyin ödeminin çeşitli formlarını solunum ve dolaşımın medul...
Beyin Küçülmesi
Beyin Küçülmesi
Beyin Küçülmesi, Genellikle yaşlılarda ortaya çıkan ve halk dilinde bunama, tıp da ise demans veya Alzheimer adı verilen bir hastalıktır.Beyinde bulunan hücrelerin ölmesiyle birlikte beyin yavaş yavaş büzülmeye baslar ve küçülür. Beyin küçülmesi ve n...
Beyin Yanması
Beyin Yanması
Beyin Yanması, Beyin, vücudumuza işlerlik kazandıran ve vücudumuzun yönetilmesini sağlayan sinirsel hücrelere sahip olan aşırı derece hassas bir organdır. İnsan beyni küçük olmasına rağmen yapmış olduğu işler oldukça büyüktür. Beynimiz olmasa vücudum...
Beyin Lezyonu
Beyin Lezyonu
Beyin lezyonu, Beyindeki anormal doku yerlerine verilen addır. Herhangi bir test veya muayene yapılana kadar oluşan anormal durumlarına da beyin lezyonları adı verilir. Beyin lezyonları çok geniş anlama gelen bir terimdir, ki açık lezyon ve kapalı le...
Beyin Zonklaması
Beyin Zonklaması
Beyin Zonklaması, Genellikle hafif ağrılarla başlayan ve bir süre sonra şiddetlenen bu ağrılar çoğunlukla başın bir tarafında veya gözün arka kısmında hissedilir. Bu ağrılar çoğu zaman sinüzit veya migren başlangıcı ağrılarıdır. Aşırı kafein alınması...
Beyin Uyuşması Neden Olur
Beyin Uyuşması Neden Olur
Beyin uyuşması neden olur, uyuşma hissi halk arasında karıncalanma veya sancı şeklinde dile getirilir. Başın herhangi bir kısmında olan nahoş hislerdir ama bu karıncalanmalarla birlikte genelde uyuşma, bir şeyin akıyor hissi ve elektriklenme ile görü...
Beyinde Pıhtı Atması
Beyinde Pıhtı Atması
Beyinde pıhtı atması, Kan hücrelerinin bazı nedenlere bağlı olarak damar içinde oluşturduğu pıhtı, damar duvarına yapışıktır. Bu pıhtı damar duvarından koparsa, kan dolaşımına karışarak beyinde pıhtı atmasına neden olabilmektedir. Beyin dışında kalp,...
Beyin Kanseri Yaşam Süresi
Beyin Kanseri Yaşam Süresi
Beyin Kanseri Yaşam Süresi, Beyin kanserinde genellikle beynin herhangi bir yerinde başlayıp beyne metastaz baskı yapan ve beyinde oluşan tümörleridir. Çoğunlukla dokuz yaş altı ve elli beş yaş üstü insanlarda daha çok rastlanan beyin kanserlerine, b...
Beyin Damar Daralması
Beyin Damar Daralması
Beyin Damar Daralması, İnsan beyni, vücut ağırlığımızın %2'sini teşkil etmektedir. Beyin kendini beslemesi için kalpten beyne çıkan kanın %20'sini kullanmaktadır. Bu da dakikada bir litre kadar kanın beyne ulaştırılması gerekir. Bu zorlu işin büyük b...
Beyin Çınlaması
Beyin Çınlaması
Beyin çınlaması, Dolaşım yollarındaki bozukluk, ödem oluşması ve basınca bağlı bir hastalık bazı zamanlarda bir ya da iki yönlü işitme yollarının beyne alındığı ve bittiği yeri tutar ve çınlamaya neden olur.İşitme mekanizması: Çınlamaya neden olan se...
Beyin Damar Genişlemesi
Beyin Damar Genişlemesi
Beyin damar genişlemesi, Aniden beliren, şiddetli baş ağrısı ile devam eden hastalıktır. Halk tarafından iyi bilinmemektedir. Beyinde oluşan damar tıkanıkları inme diye adlandırılan çoğu zaman ölümle sonuçlanan bir hastalık türüdür. Dünyada ölümler a...

 

Beyin Lobları
Beyin Ödemi
Beyin Küçülmesi
Beyin Yanması
Beyin Lezyonu
Beyin Zonklaması
Beyin Uyuşması Neden Olur
Beyinde Pıhtı Atması
Beyin Kanseri Yaşam Süresi
Beyin Damar Daralması
Beyin Çınlaması
Beyin Damar Genişlemesi
Beyin Damar Tıkanıklığı Bitkisel Tedavi
Beyin Damar Tıkanıklığı Tedavisi
Beyin Sapı
Beyin Uyuşması
Beyin İltihabı
Beyin Kanaması Sonrası
Beyin Hastalıkları
Beyin Kireçlenmesi
Beyin Tümörü Ameliyatı Kaç Saat Sürer
Beyin Zarı
Beyin Kanamasi Yogun Bakim
Beyin Kitlesi
Beyin Tümörü Ameliyatı Sonrası
Beyin Embolisi
Beyin Tümörü Ameliyatı Riskleri
Beyin Baloncuğu
Açık Beyin Ameliyatı
Beyin Damar Tıkanıklığı İlaçları
Popüler İçerik
Beyin Damar Tıkanıklığı Bitkisel Tedavi
Beyin Damar Tıkanıklığı Bitkisel Tedavi
Beyin Damar Tıkanıklığı Bitkisel Tedavisi, Beyin damarı tıkanıklığı, beyin damarlarındaki problemler sonucunda oluşan sinir dokularının hasar alması s...
Beyin Damar Tıkanıklığı Tedavisi
Beyin Damar Tıkanıklığı Tedavisi
Beyin damar tıkanıklığı tedavisi, beyin ve beyinciği besleyen, boyunda ve kafa içindeki damarlarda oluşan tıkanıklıklardır. Bu tıkanıklıklar bazı du...
Beyin Sapı
Beyin Sapı
Beyin Sapı, Kafa sinirleri yolu ile yüz ve boynun motor ve duyusal inervasyonunu sağlayan beynin alt kısmıdır. Medulla spinasil olarak devam eder. Küç...
Beyin Uyuşması
Beyin Uyuşması
Beyin uyuşması, Sancı ve karıncalanma hissi olarak her insanda görülebilen ve aniden belirebilir. Bazı kişiler bu beyinde oluşan uyuşmaları çok kafala...
Beyin İltihabı
Beyin İltihabı
Beyin İltihabı, Beyin iltihabı birçok faktörden oluşabilen yaşam için tehlike oluşturan riskli bir durumdur. Tıptaki adı ensafalit olan bu hastalığa b...
Beyin Kanaması Sonrası
Beyin Kanaması Sonrası
Beyin kanaması, Beyinin herhangi bir nedene bağlı olarak, beyin kısımların da oluşan kanama şeklidir. Çok ciddi bir hastalık olmakla birlikte acil müd...
Beyin Hastalıkları
Beyin Hastalıkları
Beyin hastalıkları, beyin hastalıkları beyinde görülen kanamalar, urlar, iltihaplanmalar gibi çeşitli hastalıklardır. Bunları inceleyecek olursak; ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Beyin Lobları
Beyin Ödemi
Beyin Küçülmesi
Beyin Yanması
Beyin Lezyonu
Kibas Ve Psüdö Tümör Serebbi Teşhisi
Kafatasımın Üst Kısmına İçeriden Vuruluyor Gibi
Sağ Lob Beyin Kanaması.
Beyinde Tümör Ve Damat Tıkanıklılığı
Hipersenkroni
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Kibas Ve Psüdö Tümör Serebbi Teşhisi
Kafatasımın Üst Kısmına İçeriden Vuruluyor Gibi
Sağ Lob Beyin Kanaması.
Beyinde Tümör Ve Damat Tıkanıklılığı
Hipersenkroni
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024